Privacyverklaring

Bungalowpark Het Bosmeer respecteert de privacy van bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie, die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als je ons contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens, die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Bungalowpark Het Bosmeer heeft passende administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om de bescherming van de door jou aan ons verschafte persoonsgegevens tegen onvoorzien(e), onrechtmatig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, inzage, bekendmaking of gebruik en andere onrechtmatige vormen van verwerking te borgen.

De website kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden of over de content op die websites. Na het verlaten van onze website zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van de door jou verschafte informatie. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring van websites

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden

In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag van de website.

Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics 

Bungalowpark Het Bosmeer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code, die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen. 

Nieuwsbrief

Bungalowpark Het Bosmeer biedt een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mail adres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je zich afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van Cookies

Bungalowpark Het Bosmeer maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruikersgemak van de website kan beperken. 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien je een relatie met ons Bungalowpark hebt, heb je na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je inbreuk op het privacy beleid merkt, dan kun je dit aan ons melden. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Bungalowpark Het Bosmeer
Elsweg 5
8391 KB Noordwolde 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.