Algemene voorwaarden

1. Reservering

 Van de boeking ontvang je een reserveringsbevestiging (tevens factuur). De (aan)betaling van de factuur dient te worden voldaan volgens onderstaande betaalschema's (kijk bij 2. Betalingen). Indien jouw (aan)betaling niet tijdig in ons bezit is, behoudt  “Bosmeer Recreatie” zich het recht voor de reservering te annuleren. Wij willen je erop wijzen dat reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding een uitzondering vormen in de Wet Koop op afstand. Het herroepingsrecht (bedenktijd) van veertien dagen is daardoor niet van toepassing op boekingen die via deze website geplaatst worden.

Let op, zoek je onderdak voor (jouw) medewerkers dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Mocht na reservering en/of tijdens het verblijf blijken dat jouw boeking geen toeristische boeking maar onderdak voor medewerkers is dan zijn wij genoodzaakt deze boeking te annuleren/per direct af te breken. Er is dan géén recht op restitutie van betaalde gelden.

2. Betalingen

 Wij hanteren onderstaande betaalschema's:

 • Bij reserveringen gemaakt minimaal 7 weken voor aankomst betaal je 50% van het totaalbedrag binnen 7 dagen na boeking, de andere 50% dien je uiterlijk 5 weken voor aankomst te voldoen 
 • Bij reserveringen gemaakt tussen 3-6 weken voor aankomst dien je 100% binnen 7 dagen na boeken te betalen
 • Bij reserveringen gemaakt 8 dagen voor aankomst betaal je 100% binnen 2 dagen na boeking
 • Bij reserveringen korter dan 7 dagen voor aankomst dien je direct na het boeken 100% te betalen

 
3. Wijzigingen

 Voor wijzigingen wordt € 15,- in rekening gebracht.

 

4. Annulering

Annulering van de huurovereenkomst door de huurder kan alleen schriftelijk geschieden per aangetekende brief of per e-mail, waarbij de datum van ter post bestelling/ontvangstdatum als annuleringsdatum wordt aangenomen.

 De annuleringsvergoeding is:

 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

5. Aansprakelijkheid

“Bosmeer Recreatie” en de eigenaar/verhuurder van de bungalow kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan de huurder of zijn gasten, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.

6. Bepalingen

Huurder dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement (te vinden in infomap in de bungalow) dat voor het park geldt. Daarbij moet hij de algemene gedragsregels, die de Vereniging van Eigenaren heeft ingesteld en eventueel nog zal instellen voor het hele complex waartoe de bungalow behoort, naleven. Dit geldt tevens voor degenen, voor wie huurder aansprakelijk is, die ook gebruik maken van de bungalow die huurder gehuurd heeft.

 • De huurder mag de bungalow uitsluitend voor zichzelf en zijn medegasten gebruiken gedurende de periode waarin deze gehuurd is. Het is niet toegestaan de bungalow in onderhuur te geven of enig ander gebruiksrecht af te staan.
 • De totale huursom is inclusief 9% BTW. Bij verandering van het BTW-tarief zal de huursom aangepast worden.
 • Bij boeken op bungalownummer behouden we het recht om, indien noodzakelijk, jouw reservering om te boeken naar een andere bungalow. Dit zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Uiteraard nemen we dan contact met je op.
 • Namens de verhuurders kan de beheerder ook volledige schadeloosstelling vorderen, indien door nalatigheid van de huurder of zijn medebewoners schade is toegebracht aan het gehuurde of vermissing of beschadiging van huishoudelijke en/of andere goederen is vastgesteld.
 • Wij wijzen je er op dat alle bungalows particulier bezit zijn, en dat de inrichting onderling kan verschillen.
 • Wanneer je zelf klachten hebt, dien je ter plekke onmiddellijk bij de beheerder te proberen een oplossing te vinden voor je ongenoegen. Wordt de kwestie niet naar genoegen behandeld, dan kun je tot 4 weken na afloop van jouw verblijf schriftelijk contact opnemen met “Bosmeer Recreatie”.
 • Je kunt op de dag van aankomst jouw bungalow tussen 15.00 uur en 17.00 uur betrekken en je dient de bungalow op de dag van vertrek voor 10.00 uur te hebben ontruimd, tenzij met de beheerder van het park anders overeen is gekomen.