In de regio vind je maar liefst 4 UNESCO werelderfgoederen. Stuk voor stuk unieke locaties en een bezoek meer dan waard!

Koloniën van Weldadigheid

Een uniek stukje Nederlandse historie

In 1818 richtte Generaal Johannes van den Bosch de eerste landbouwkoloniën op om mensen een kans te geven uit de armoe te komen, en een waardig bestaan op te bouwen. In o.a. museum de Proefkolonie in Frederiksoord zie, hoor en lees je hier van alles over. Een erg leuk museum voor jong en oud!

Ir. Wouda-gemaal

Uniek stoomgemaal om onze voeten droog te houden

Het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld stamt uit 1920 en wordt bij te hoge waterstanden nog altijd ingezet door Wetterskip Fryslân. Er is een interactieve expositie die het verhaal vertelt van het Friese waterbeheer en de gevolgen van klimaatverandering. Beleef met een VR-bril het Woudagemaal van binnenuit of maak een wandeling rond het gemaal.

Planetarium

Het oudste nog werkende planetarium ter wereld

De Planetariumkamer en het indrukwekkende raderwerk vormen het oudste planetarium ter wereld dat nog werkt. Maar er is meer te zien! De voormalige wolkammerij van Eisinga, astronomische instrumenten, een filmzaal, wisselende exposities en aandacht voor moderne sterrenkunde.

Schokland

Voormalig eiland in de Middelzee

Een unieke combinatie van cultuurhistorie en natuur. Op het voormalige eiland vind je de resten van visserswoningen, de kerk van Ens en enorme keien uit de voorlaatste ijstijd. Naast cultuurhistorisch erfgoed en archeologische vondsten is Schokland ook nog eens een plek met bijzondere natuur. Een voormalig eiland in het midden van de Noordoostpolder, een plek tussen land en water waar mensen eeuwenlang woonden.