Algemene voorwaarden

Vakantiepark Het Bosmeer

1. Reservering

Van uw boeking ontvangt u een reserveringsbevestiging (tevens factuur). De (aan)betaling van de factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien uw (aan)betaling niet tijdig in ons bezit is, behoudt  “Bosmeer Recreatie” zich het recht voor de reservering te annuleren. Wij willen u erop wijzen dat reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding een uitzondering vormen in de Wet Koop op afstand. Het herroepingsrecht (bedenktijd) van veertien dagen is daardoor niet van toepassing op boekingen die via deze website geplaatst worden.

2. Betalingen

Bij reserveringen gemaakt minder dan 6 weken voor aankomst wordt de huursom ineens in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van een aanbetaling, wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 1 week te worden voldaan. Het restant dient 6 weken voor aankomst in het bezit te zijn van “Bosmeer Recreatie”.

3. Wijzigingen

Voor wijzigingen wordt € 15,- in rekening gebracht.

4. Annulering

Annulering van de huurovereenkomst door de huurder kan alleen schriftelijk geschieden per aangetekende brief of per e-mail, waarbij de datum van ter post bestelling/ontvangstdatum als annuleringsdatum wordt aangenomen.

De annuleringsvergoeding is:

  • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

5. Aansprakelijkheid

“Bosmeer Recreatie” en de eigenaar/verhuurder van de bungalow kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan de huurder of zijn gasten, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.

6. Bepalingen

Huurder dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement (te vinden in infomap in de bungalow) dat voor het park geldt. Daarbij moet hij de algemene gedragsregels, die de Vereniging van Eigenaren heeft ingesteld en eventueel nog zal instellen voor het hele complex waartoe de bungalow behoort, naleven. Dit geldt tevens voor degenen, voor wie huurder aansprakelijk is, die ook gebruik maken van de bungalow die huurder gehuurd heeft.

De huurder mag de bungalow uitsluitend voor zichzelf en zijn medegasten gebruiken gedurende de periode waarin deze gehuurd is. Het is niet toegestaan de bungalow in onderhuur te geven of enig ander gebruiksrecht af te staan.

De huurprijs is inclusief 9% BTW. Bij verandering van het BTW-tarief zal de huursom aangepast worden.

Namens de verhuurders kan de beheerder ook volledige schadeloosstelling vorderen, indien door nalatigheid van de huurder of zijn medebewoners schade is toegebracht aan het gehuurde of vermissing of beschadiging van huishoudelijke en/of andere goederen is vastgesteld.

Wij wijzen u er op dat alle bungalows particulier bezit zijn, en dat de inrichting onderling kan verschillen.

Wanneer u zelf klachten heeft, dient u ter plekke onmiddellijk bij de beheerder te proberen een oplossing te vinden voor uw ongenoegen. Wordt de kwestie niet naar genoegen behandeld, dan kunt u tot 4 weken na afloop van uw verblijf schriftelijk contact opnemen met “Bosmeer Recreatie”.

U kunt op de dag van aankomst uw bungalow tussen 15.00 uur en 18.00 uur betrekken en u dient uw bungalow op de dag van vertrek voor 10.00 uur te hebben ontruimd, tenzij met de beheerder van het park anders overeen is gekomen.